Lander County Historical Society

Po Box 663
Battle Mtn, NV 89820-0663
(775) 635-8581

15.3 miles from Valmy, NV

Midas

Hc66 - 75
Midas, NV 89414-9801
(775) 529-0302
Website

21.6 miles from Valmy, NV

Crescent Valley Historical Society

Po Box 211120
Crescent Valley, NV 89821

38.7 miles from Valmy, NV